Defnyddio gwasanaethau¡¯r llywodraeth yn Gymraeg

Defnyddiwch y dolenni isod i ddefnyddio gwasanaethau¡¯r llywodraeth yn Gymraeg. Mae¡¯r gwasanaethau Saesneg cyfatebol ar gael drwy chwilio neu bori.

Profion gyrru

Trwyddedau gyrru

Rhifau cofrestru cerbyd, treth cerbyd a phrofion MOT

Bathodynnau Glas

Treth

Trethi busnes

Cwmn?au

Budd-daliadau

Dod o hyd i swydd

Pensiynau

Isafswm Cyflog Cenedlaethol

Gwasanaethau¡¯r cyngor a¡¯r amgylchedd

Cofrestru Tir

Hysbysebu swydd

Gwyliau banc y DU

Gwasanaethau Cymraeg y llysoedd a thribiwnlysoedd

Pasbortau

Benthyciad myfyrwyr