Maer DU wedi gadael yr UE

Darganfyddwch beth mae hyn yn ei olygu i chi.

Y cyfnod pontio

Bydd cyfnod pontio tan ddiwedd 2020 tra bod y DU ar UE yn trafod trefniadau ychwanegol.

Bydd y rheolau cyfredol ar fasnach, teithio a busnes ar gyfer y DU ar UE yn parhau i fod yn berthnasol yn ystod y cyfnod pontio.

Bydd rheolau newydd yn dod i rym ar 1 Ionawr 2021.

Dylech baratoi nawr a thanysgrifio i ddiweddariadau ebost am unrhyw drefniadau ychwanegol.

Gwiriwch sut i baratoi ar gyfer y rheolau newydd yn 2021

Newyddion

Beth allwch chi wneud nawr

Camau y gallwch eu cymryd nawr sydd ddim yn ddibynnol ar drafodaethau.

Paratoi eich busnes

Ar ?l 1 Ionawr 2021, bydd angen i chi wneud datganiadau tollau i symud nwyddau i mewn ac allan or UE. Dylech chi:

Aros yn y DU os ydych yn ddinesydd or UE

Gwiriwch os oes angen i chi gyflwyno cais ir cynllun setliad os ydych chi, neuch teulu, yn dod or UE, neu or Swistir, Norwy, Gwlad yr I? neu Liechtenstein.

Gwiriwch beth sydd angen i chi wneud i aros yn y DU

Teithio ir UE

Gallwch barhau i deithio ir UE fel arfer yn ystod y cyfnod pontio.

O 1 Ionawr 2021, bydd rheolau newydd i deithio ir UE, Y Swistir, Norwy a Liechtenstein.

Gwiriwch beth sydd angen i chi wneud i deithio i Ewrop o 2021

Byw a gweithio yn yr UE

Mae byw a gweithio mewn gwlad yr UE yn ddibynnol ar y rheolau yn y wlad honno.

Efallai bydd angen i chi gofrestru neu gyflwyno cais am breswyliaeth. Dylech chi wirio os ydych chin gymwys am ofal iechyd.

Efallai bydd angen i chi gyfnewid eich trwydded yrru DU am drwydded a roddir gan wlad yr UE ble rydych yn byw.

Gwiriwch beth sydd angen i chi wneud yn y wlad yr ydych yn byw ynddi